Zespół Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle

Konferencja Ekologiczna

24 października 2017r w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyła się IX Konferencja Ekologiczna, w której  wzięli udział uczniowie naszej szkoły – Zuzanna Wojnarska, Barbara Ramut i Patryk Cichoń z klasy II gimnazjum.

Konferencja Ekologiczna to cykliczne wydarzenie, które ma na celu edukację ekologiczną młodego pokolenia.

W tym roku tematem przewodnim konferencji było „Krążenie materii w ekosystemach zmienionych antropogenicznie”. Konferencja składała się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części zaproszeni wykładowcy omówili:
„Model krążenia materii w kontekście oddziaływań antropogenicznych” dr Dominik Wróbel, PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie

„Rola martwego drewna w przyrodzie” dr inż. Lech Buchholz, Świętokrzyski Park Narodowy

A ponadto omówili gatunki organizmów zasiedlające martwe drewno a w szczególności chronione gatunki chrząszczy saproksylitycznych:

„Chronione chrząszcze saproksyliczne Podkarpacia” dr inż. Tomasz Olbrycht, URz, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Agroekologii

„Dzięcioły w starodrzewie”  mgr inż. Sławomir Czyżowicz Podkarpacka Grupa OTOP

Ciekawostką był także temat dotyczący projektowania ogrodów dla owadów pożytecznych przedstawiony przez mgr inż. Monikę Kucharską-Świerszcz, URz, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Agroekologii

W drugiej części Konferencji wszyscy uczestnicy wzięli udział w  warsztatach dotyczących metod poszukiwania owadów leśnych na ścieżce przyrodniczej Hałbów-Kamień w Magurskim Parku Narodowym, gdzie pod okiem specjalistów dr inż. Lecha Buchholza i dr inż. Tomasza Olbrychta poszukiwali chrząszczy w martwym drewnie.