Zespół Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle

Jak lekcje biblioteczne wpływają na czytelnictwo wśród uczniów Zespołu Szkół Społecznych im. A. Mickiewicza w Jaśle?

2. Imię i nazwisko nauczyciela - Opiekuna Ligi.
Sabina Bogacz

3. Efekty projektu:

 Po zakończonym projekcie uczniowie:
- wiedzą, jak skonstruować ankietę, wywiad i jak je przeprowadzić,
- potrafią gromadzić informacje,
- potrafią opracować i poddać analizie wyniki przeprowadzonych badań,
- potrafią posługiwać się programem Excel i tworzyć wykresy,
- umieją zorganizować atrakcyjną lekcję biblioteczną,
- są świadomi, jakie są zalety zajęć edukacyjnych w bibliotekach,
- potrafią wskazać korzyści, jakie dają uczniom lekcje biblioteczne,
- znają termin „lekcja biblioteczna:,
- rozumieją celowość lekcji bibliotecznych i ich wpływ na poprawę czytelnictwa,
- udoskonalą swoje umiejętności czytelnicze,
- potrafią przeprowadzić dramę,
- potrafią organizować własne działania oraz współpracować z kolegami w grupie, są odpowiedzialni za efekt wspólnej pracy,
- potrafią posługiwać się programem Power Point i wykonać prezentację multimedialną,
- potrafią zaprezentować wyniki swojej pracy na forum.