Zespół Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle

Projekt badawczy w ramach Jasielskiej Ligii Naukowej z Lotosem

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzony jest projekt badawczy w ramach Jasielskiej Ligii Naukowej z Lotosem  pod tytułem „ Czy prawa i zasady z fizyki znalazły zastosowanie w życiu codziennym?” Opiekunem projektu jest Teresa Ciejka – nauczyciel fizyki.

Po zakończeniu projektu uczniowie:

- wiedzą, jak powstaje prasa hydrauliczna,

- potrafią gromadzić informacje,    

- potrafią wymienić, gdzie wśród przedmiotów codziennego użytku spotykamy się z zastosowaniem prawa Pascala.

- umieją wskazać zakłady pracy , które wykorzystują to prawo w różnego rodzaju maszynach i urządzeniach,

- wiedzą jak robić dobre zdjęcia,

- potrafią zrobić prezentację multimedialną i ją przedstawić.