Zespół Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle

Jak lekcje biblioteczne wpływają na czytelnictwo wśród uczniów Zespołu Szkół Społecznych im. A. Mickiewicza w Jaśle?

Taki tytuł nadany został projektowi realizowanemu w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM w ZSS im. A. Mickiewicza w Jaśle. Biorą w nim udział trzy uczennice klasy VII: Weronika Lubaś, Zuzanna Rzońca i Dżesika Pszczoła, opiekunem jest pani Sabina Bogacz.

Na początku działań opracowano i przeprowadzono ankietę we wszystkich klasach naszej placówki na temat uczestnictwa uczniów w lekcjach bibliotecznych na terenie Jasła oraz ich odczuć i oczekiwań względem tego typu zajęć. Głównym celem projektu jest zorganizowanie lekcji promującej czytelnictwo w szkolnej bibliotece ZSS im. A. Mickiewicza w Jaśle pod hasłem: „PANI WIOSNA czyta dzieciom”. Dlatego wszelkie działania miały na celu jak najlepiej przygotować uczestniczki do samodzielnego przeprowadzenia eventu. Uczennice zatem wzięły udział w lekcjach bibliotecznych w swojej szkole oraz Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Jaśle, by zdobyć doświadczenia. Nawiązana została także współpraca z Miejską Biblioteką w Jaśle, gdzie dziewczynki przeprowadziły wywiad z panią bibliotekarką, która organizuje lekcje biblioteczne dla młodszych uczniów. Spotkanie było bardzo cenne, zainspirowało uczestniczki i dzięki niemu powstało wiele pomysłów na ich lekcję.

Na terenie szkoły został ogłoszony konkurs na najciekawszy plakat promujący lekcję biblioteczną: „PANI WIOSNA czyta dzieciom”. Obecnie prace konkursowe są wyeksponowane w szkolonym korytarzu, by każdy mógł przeczytać informację. Zajęcia zaplanowane zostały na 21 marca 2018 roku, uczennice bardzo zaangażowały się w ich organizację.

Działania uczennic w ramach projektu JLN z LOTOSEM promują naszą placówkę oświatową, została nawiązana współpraca z innymi bibliotekami. A co najważniejsze przyczyni się do rozwoju czytelnictwa wśród naszych uczniów i wzbogaci ofertę szkolonej biblioteki.