Zespół Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O placówce

O placówce

Jest taka szkoła…

Szkoła jakich mało

Szkoła w Niegłowicach…

Ta od Mickiewicza.

W naszej społeczności szkoła w Niegłowicach utożsamia się ze szkołą z tradycjami, wielopokoleniowością, dobrą polską szkołą, która przez lata wykształciła rzesze jaślan, niegłowiczan rozpierzchniętych po całym świecie. Jest to szkoła, w której tradycja połączyła się z nowoczesnością, przeszłość z przyszłością, a teraźniejszość kreuje rzeczywistość.

Szkoła w Niegłowicach wpisała się piękną kartą w historię Jasła i jest z nią nierozerwalnie związana i błyszczy blaskiem szkoły wyjątkowej.

Ta szkoła jest jak dom, w którym tworzy się historię, kształtuje charaktery, rozwija talenty, promuje osobowości, dba o każde dziecko, będące przedmiotem troski nauczycielskiej. Wszyscy tu jesteśmy jednością, wszyscy pełni entuzjazmu, radości wierni pedagogicznej służbie, którą pełnimy z honorem. Jest taka szkoła - to my ją tworzymy, szkoła dla uczniów, rodziców, szkoła otwarta, życzliwa „szkoła jak dom”.

Klimat serdeczności, poczucie wyjątkowości i bliskości osób, które tworzą naszą szkołę, daje wszystkim nam zapał i motywację do pracy.

 

Zie­lo­no nam w szkole i dzieci w niej rosną, 
na klom­bach swych my­śli uczone z zapałem. 
W tej szkole, co daje im du­sze błę­kit­ne 
i któ­ra im służy bez trosk i mozołu.

Obnoszą po świecie uśmiechy, bu­kie­ty 
roz­da­ją wo­ko­ło i bywają ra­do­snym 
podmuchem za­chwy­tu i szczę­ścia tej szkoły, 
co za­miast placówką, od zawsze jest domem!