Zespół Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. eTwinning

eTwinning

W roku szkolnym 2015/2016 Zespól Szkól Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle bierze udział w programie eTwinning czyli europejskiej współpracy szkół realizowanej przy pomocy mediów elektronicznych. Program ten poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywując ich do nauki i otwarcia na Europę. W programie mogą brać udział przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne z krajów Unii Europejskiej oraz spoza niej (np. Norwegii).

W realizację projektu może być zaangażowana cała szkoła: nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy szkolni i pozostali pracownicy. Projekty eTwinning przybierają bardzo różnorodne formy. Są wśród nich bardzo krótkie (kilkudniowe), skupione na jednym konkretnym zagadnieniu, jak i wieloletnie, o wciąż poszerzającej się tematyce i działaniach.

Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning:

 1. Wykorzystywanie komputera, Internetu, różnorodnego oprogramowania, aparatu, kamery, narzędzi z których uczniowie korzystają w czasie wolnym, co czyni zajęcia znacznie ciekawszymi i bardziej angażującymi;
 2. Języki obce wykorzystywane są do bezpośredniej komunikacji z rówieśnikami - partnerami w projekcie. Potrzeba sprawniejszej, płynniejszej rozmowy, porozumienia mobilizuje uczniów do nauki języka;
 3. Temat projektu bardzo łatwo zintegrować z podstawą programową nawet kilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, i realizować w ramach planowych zajęć, czyniąc treści edukacyjne znacznie atrakcyjniejszymi. 

Zalety projektów eTwinning

 1. Program stawia minimum wymagań. Chętnym do stworzenia projektu wystarczy komputer z dostępem do Internetu.
 2. Nie wymaga nakładów finansowych i związanych z tym skomplikowanych formalności i procedur – zarejestrowany użytkownik ma dostęp do licznych, bezpłatnych narzędzi, za pomocą których może rozpocząć i prowadzić współpracę.
 3. Oferowane narzędzia są łatwe w obsłudze i bezpieczne dla uczniów, którzy mają możliwość skorzystania z nich bez obaw ingerencji z zewnątrz i dostępu do nieodpowiednich treści.
 4. Uczniowie biorący udział w projektach są bardziej zmotywowani do nauki, zwłaszcza języków obcych, informatyki oraz pozostałych przedmiotów z zakresu współpracy. Sami chętnie szukają nowych informacji, uczą się nowych słów i zwrotów, aby ciekawiej zaprezentować swoją wiedzę partnerom.
 5. Tematykę projektu łatwo dostosować do możliwości i zainteresowań uczniów i szkoły oraz aktualnie omawianych treści. Program jest niezwykle elastyczny – projekty mogą ewoluować nawet w trakcie realizacji.
 6. Każdy nauczyciel z tej samej szkoły może równolegle z kolegami prowadzić nawet kilka projektów – zależy to wyłącznie od jego chęci, czasu i możliwości.

Pierwszym projektem realizowanym przez naszą szkołę jest projekt  Postcards from Europe realizowany z okazji Dnia Języków Obcych. W projekcie oprócz naszej szkoły bierze udział 19 innych szkół m.in. z Francji, Grecji, Chorwacji, Włoch, Litwy, Turcji, Słowenii i Czech.