Zespół Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Logopeda szkolny

Logopeda szkolny

“Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka i trzeba o nią dbać...”   

Leon Kaczmarek 

Terapia logopedyczna

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy,
profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmują się:
mgr Aneta Banaś i mgr Anna Dziedzic

Diagnoza logopedyczna 

Każdego roku we wrześniu logopeda przeprowadza badanie sondażowe. Po zdiagnozowaniu  u dziecka wady wymowy logopeda przekazuje informację dla rodzica. Po otrzymaniu informacji  rodzice zainteresowani logoterapią powinni zgłosić się na konsultacje i ustalić zasady współpracy.

Terapia 

Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2-4 osobowych. Na zajęciach logopedycznych wykorzystywane są metody dydaktyczne oparte na zabawie oraz  formy terapii multimedialnej.

Cele terapii:

• usprawnienie motoryki narządów mowy
• korygowanie wad wymowy
• poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
• rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego
• wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych

  

Współpraca z rodzicami 

Terapia logopedyczna jest procesem. Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem. Spotkanie z logopedą nie jest wystarczającym elementem terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem.

Stały kontakt z logopedą i zaangażowanie się Rodziców w program terapii pomoże osiągnąć sukces dzieciom. Dlatego zapraszamy Państwa do systematycznej  współpracy.