Zespół Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle

Innowacje w bibliotece

Innowacje biblioteczne w roku szkolnym 2020/2021 pod hasłem: "NAUCZYCIELE czytają dzieciom"

wrzesień "PEDAGOG czyta dzieciom"
październik "DYREKTOR czyta dzieciom"
listopad "JĘZYKOWIEC czyta dzieciom"
grudzień "PRZEDSZKOLANKA czyta dzieciom"
styczeń "CHEMIK czyta dzieciom"
marzec "MATEMATYK czyta dzieciom"
kwiecień "PRZYRODNIK czyta dzieciom"
maj "BIBLIOTEKARKA czyta dzieciom"
czerwiec "INFORMATYK czyta dzieciom"