Zespół Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

 

„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym, kim chcesz, by one były”
                                                                                                                                                                                (Dawid Bly)

 

 

          Jestem pedagogiem szkolnym. Moim zadaniem jest poznanie indywidualnych potrzeb i uzdolnień uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców 
i nauczycieli (m.in. zajęć rozwijających, dydaktyczno - wyrównawczych, konsultacji, porad). Zajmuję się również działaniami profilaktyczno-wychowawczymi, staram się zorganizować opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, prowadzę działania kształtujące wartości prospołeczne i prozdrowotne, pomagam wybrać uczniom kierunek kształcenia i przyszły zawód. Utrzymuję także kontakty z pedagogami z innych szkół, czasami wyjeżdżam na ciekawe szkolenia czy seminaria, kontaktuję się z nauczycielami, wychowawcami klas, dyrekcją, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie. Cały czas doskonalę swój warsztat pracy i podnoszę kwalifikacje. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zapytać o to, co ich interesuje, poradzić się albo najzwyczajniej porozmawiać o tym, co się dzieje w szkole.

            Jestem w szkole w każdy czwartek i piątek w godzinach 8:00 – 10:00. Służę również pomocą pod numerem telefonu 725633069 lub adresem e-mail kranc210@wo.pl        

 

 

Informacje dla uczniów 

DRODZY UCZNIOWIE!

Jeśli macie problem:

 • z nauką,
 • z adaptacją w szkole,
 • w kontaktach z rodzicami,
 • w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami,
 • jesteście w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcecie komuś pomóc, ale nie wiecie jak,
 • macie problemy ze zdrowiem,
 • potrzebujecie rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znaleźliście….
 • macie ciekawe pomysły, którymi chcielibyście się podzielić......

... przyjdźcie do Pedagoga Szkolnego!

PRZYJDŹCIE RÓWNIEŻ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAMI NIE POTRAFICIE SOBIE PORADZIĆ.  

Nie mam czarodziejskiej różdżki, która sprawi, że wszystkie problemy znikną.  

Nie twierdzę, że rozwiążę wszystkie Wasze problemy, ale:

● mogę Wam pomóc przemyśleć różne sprawy,

● możemy wspólnie opracować strategię naprawy sytuacji, 

● możemy wspólnie opracować taki sposób działania, który będzie dla Was zadawalający!!!

 

 Informacje dla rodziców

SZANOWNI RODZICE! 

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji!

            Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w naszej pracy wychowawczej. Dlatego też zależy mi na owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc. Możecie oczekiwać ode mnie pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej Waszego dziecka, a mianowicie:

 • trudności w nauce, niepowodzenia szkolne dziecka,
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami),
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

            Na stronie internetowej znajdziecie Państwo przydatne rady i wskazówki dotyczące wychowania, okresu dorastania, używek oraz inne przydatne informacje.

 

Informacje dla nauczycieli

 

SZANOWNI NAUCZYCIELE!


            Pedagog szkolny oferuje pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb
i możliwości uczniów, udzieleniu różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizowaniu spotkań z przedstawicielami różnych instytucji.


Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy orzeczeń i opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • opracowywaniu dokumentacji szkolnej dzieci – IPET- ów,
 • wsparcia w edukacji i wychowaniu uczniów ze SPE,
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze).

 

,,Być zawsze człowiekiem dla człowieka

bez względu na rolę, jaką się pełni w życiu”

 

Pedagog szkolny

mgr Katarzyna Kranc

Pliki do pobrania