Zespół Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle

Zakończenie projektu „Jakie korzyści daje nam znajomość języka angielskiego?”

Uczniowie realizowali projekt zgodnie z przygotowanym wcześniej planem. Zaplanowane działania udało się w pełni wykonać. Ligowcy skrupulatnie i rzetelnie podchodzili do powierzonych im zadań.

Z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach i wykazywali się kreatywnością poddając własne pomysły. Po zakończeniu każdego zadania dokonywali ewaluacji własnych działań i analizowali, czego nowego się nauczyli oraz w jaki sposób mogą wykorzystać nabyte umiejętności. Uczniowie spotkali się z wieloma ciekawymi osobami, z którymi przeprowadzili wywiady. Dnia 7 czerwca wystąpili z prezentacją na podsumowaniu Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM w Zespole Szkół Miejskich nr 3.